Վանդակում գրիր ճիշտ պատասխանը:
 
Տարվա ո՞ր եղանակին են պասսատները տեղաշարժվում դեպի հարավ: