Բարդության աստիճանը
00:05:00
1. Աֆրիկայի գետերի բաշխումը ըստ ավազանների 1Մ.
2. Կլիմայական գոտիների և մարզերի աշխարհագրական բաշխումը 1Մ.
3. Աֆրիկայի լճերի և ջրամբարների ճանաչումը 1Մ.
4. Աֆրիկայի գետերի առանձնահատկությունները 3Մ.