Գտնել, թե Անտարկտիդայի մակերևույթի վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է ճիշտ՝