Գտեք, թե Ավստրալիայի մակերևույթի վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է սխալ: