Բարդության աստիճանը
00:07:00
1. Եվրասիայի բնական զոնաների առանձնահատկությունները 2Մ.
2. Եվրասիայի բնական զոնաների կլիման 2Մ.
3. Եվրասիայի բնական զոնաների հողերը 3Մ.
4. Եվրասիայի կենդանական աշխարհը 3Մ.