Ընտրեք, թե նշված բնակավայրերից որու՞մ է գրանցվել ավերիչ երկրաշարժ \(1988\) թ.: