Նշված գետերից ընտրել ներքին հոսքի ավազանին պատկանողները: