Բարդության աստիճանը
00:08:00
1. Հարավային Ամերիկայի բնական զոնաների տարածական բաշխումը 2Մ.
2. Հարավային Ամերիկայի բնական զոնաների կլիմայական առանձնահատկությունները 3Մ.
3. Հարավային Ամերիկայի յուրահատուկները 3Մ.
4. Հարավային Ամերիկայի հողերը 5Մ.