Բարդության աստիճանը
00:08:00

Առաջադրանքների ցանկ:

13Մ.
1. Հարավային Ամերիկայի բնական զոնաների տարածական բաշխումը 2Մ.
2. Հարավային Ամերիկայի բնական զոնաների կլիմայական առանձնահատկությունները 3Մ.
3. Հարավային Ամերիկայի յուրահատուկները 3Մ.
4. Հարավային Ամերիկայի հողերը 5Մ.