Լրացրեք ճիշտ պատասխանը:
 
Հյուսիսային Ամերիկայի հյուսիսային ծայրակետն է: