Բարդության աստիճանը
00:07:00

Առաջադրանքների ցանկ:

11Մ.
1. Հյուսիսային Ամերիկայի բուսական աշխարհը 2Մ.
2. Հյուսիսային Ամերիկայի բնական զոնաների տարածական բաշխումը 1Մ.
3. Հյուսիսային Ամերիկայի բնական զոնաների կլիմայական առանձնահատկությունները 3Մ.
4. Հյուսիսային Ամերիկայի բնական զոնաների հողերը 5Մ.