Նշիր ճիշտ տարբերակը:
 
Աշխարհագրական թաղանթի ո՞ր ոլորտի տարածման սահմաններն են համընկնում աշխարհագրական թաղանթի տարածման սահմաններին: