Ընտրիր ճիշտ պատասխանը:
 
Հարավային կիսագնդի մերձարկտիկական լայնություններում ձմռանը տիրապետող օդային զանգվածն է.