Շարունակիր նախադասությունը:
 
Երկրի   և  պտույտի հետևանքով Արևից ստացվող ջերմությունն անհավասարաչափ է բաշխվում տարբեր լայնությունների միջև: