Ո՞ր օդային զանգվածին է բնորոշ տրված ձևակերպումը:
 
«Հյուսիսային կիսագնդում ձևավորվող այդ օդային զանգվածն աչքի է ընկնում ցածր ջերմաստիճաններով, փոքր խոնավությամբ և այլ օդային զանգվածների համեմատ ամենամեծ թափանցիկությամբ »:
 
Պատասխան՝