Նշիր ճիշտ պատասխանը:
 
Ո՞ր հիմնական կլիմայական գոտին է հարավային կիսագնդում հանդիպում միայն մեկ մայրցամաքի տարածքում: