Հետևյալ նկարում թվերով պատկերված են ՝ \(1-6\) ՝ մշտական քամիներ; \(7-13\) ՝ օդային զանգվածներ:
 
Գրեք այդ օբյեկտների միայն անվանումները հետևյալ հաջորդականությամբ՝ 6;10;11
 
Պատ. 1.
 
Պատ. 2.  օդային զանգված
 
Պատ. 3.  օդային զանգված
 
Chnshman gotiner urvagcayin.jpg