Լրացրու ճիշտ պատասխանը:
                   
Ո՞ր աշխարհագրական (բնական) գոտին է գտնվում հյուսիսային կիսագնդի մերձարկտիկական բնական գոտուց հյուսիս:
 
 բնական գոտի