Նշիր ճիշտ պատասխանը:
 
Նշված կենդանիներից ո՞րն է պատկանում սավանաների և նոսրանտառերի բնական զոնային: