Վանդակում լրացրու ճիշտ բնական զոնան:
 
Ո՞ր բնական զոնայի տարածքում են մարդիկ ստանում արևածաղկի և կարտոֆիլի բերքի մեծ մասը:
 
 բնական զոնա