Ընտրել ճիշտ պատասխանը:
 
Միևնույն կլիմայական պայմաններում գտնվող \(4\) լեռների բարձրություններն են՝

1. \(1900\) մ
2. \(4600\) մ
3. \(2800\) մ
4. \(2100\) մ

Նշված լեռներից ո՞րի վրա է վերընթաց գոտիների քանակն ամենայն հավանականությամբ ավելի մեծ: Նշել լեռան համարը:
 
Պատասխան՝