Բարդության աստիճանը
00:05:00

Առաջադրանքների ցանկ:

10Մ.
1. Աշխարհագրական գոտիների տարածական բաշխումը 1Մ.
2. Բնական զոնաների կենդանական աշխարհը 1Մ.
3. Վերընթաց գոտիականություն 4Մ.
4. Բնական զոնաների որոշումը բնութագրով 4Մ.