Վանդակներում գրեք ճիշտ պատասխանները:
 
1.Tropical_Rainforest.jpg
2.
shutterstock-593519258.jpg
3.Death_Valley,19820816,Desert,incoming_near_Shoshones.jpg4.laynaterev.jpg
5.prairie.jpg
6.savannah-zebras-and-sunset.jpg
7.
926015156-taiga-lush-foliage-mountain-range-siberia.jpg
8.永凍土細菌病毒-678x381.jpg
 
Նկարներում պատկերված են աշխարհի հիմնական բնական զոնաների մեծ մասը: Օգտվելով նկարների համարակալումից՝ գրեք այդ զոնաներից հետևյալ երեքի անվանումները (օրինակ՝ տափաստանների և անտառատափաստանների կամ մշտադալար կոշտատերև անտառների և թփուտների)՝ \(5;4;3\) ըստ թվանշանների պահանջվող հաջորդականության:
 
Ուշադրություն դարձրեք, որ բարեխառն անտառների փոխարեն ներկայացված են դրա երկու ենթազոնաները, որոնց անվանումն էլ պետք է գրվի ըստ անհրաժեշտության:
 
Պատ 1.  բնական զոնա (կամ ենթազոնա)
 
Պատ 2.  բնական զոնա (կամ ենթազոնա)
 
Պատ 3.  բնական զոնա (կամ ենթազոնա)