Բնութագրով՝ գուշակիր բնական զոնան:
 
Այս զոնան ամենաընդարձակն է հյուսիսային կիսագնդում, սակայն չափազանց փոքր տարածք է զբաղեցնում հարավային կիսագնդում: