Երկրի բնակչության թիվը 98000000 մարդ է, իսկ բնական աճը կազմել է 1.19 %:
 
Որոշի՛ր երկրի բնակչության թիվը \(1\) տարի անց, եթե ենթադրենք, որ մեխանիկական շարժ այդ ընթացքում տեղի չի ունեցել:
 
 
 
Ընտրի՛ր, թե վերարտատրության ո՞ր ռեժիմն (վարքը) է բնորոշ տվյալ երկրին: