Երկրի բնակչության թիվը 52000000 է, իսկ ծնվածների թիվը՝ 620000: Մահացածների թիվը 2800000 է, որոշի՛ր բնական աճը (%-ով արտահայտած): Բացասական արժեքների դեպքում թվից առաջ օգտագործեք - նշանն՝ առանց բացատի
 
 
Որքա՞ն կկազմի տվյալ երկրի բնակչության թիվը \(1\) տարի հետո, եթե պահպանվեն բնական աճի ներկայիս տեմպերը, իսկ մեխանիկական շարժ այդ ընթացքում տեղի չունենա:
 
Պատասխան՝  մարդ: