Երկրի բնակչության թիվը 9700000 է, իսկ բնական աճը՝ 1.91 %:
 
Որոշի՛ր, թե որքա՞ն կկազմի բնակչության թիվը տվյալ երկրում \(1\) տարի հետո, եթե պահպանվեն աճի ներկայիս տեմպերը, իսկ մեխանիկական շարժ այդ ընթացքում տեղի չունենա:
 
 մարդ: