Ավելացրու՛ բաց թողնված բառերը և թվերը:
 
Երբ բնական աճը ցածր է (բացասական), ապա դիտվում է ----- վերարտադրություն:
 
Պատասխան՝
 
Բնակչությունը նյութական բարիքների գլխավոր ստեղծողն է և -------ը:
 
Պատասխան՝