Երկրի բնակչության թիվը 2350000 է, նախորդ տարի ծնելիության ցուցանիշը 89000 էր, իսկ մահացության ցուցանիշը 16800Հաշվարկի՛ր բնակչության բնական աճի հարաբերական ցուցանիշը՝ արտահայտած %-ով:
 
Կլորացումը՝ \(0,001\)-ի ճշգրտությամբ
  
 %