Ուսումնասիրելով աշխարհի բնակչության թվի փոփոխության կորը՝ գրի՛ր ճիշտ պատասխանը: Որքա՞ն է կազմել աշխարհի բնակչության թիվը \(1800\) թ-ին: 
 
 
թվաքանակի աճի դիագրամ.jpg