Ելնելով սեռատարիքային բուրգի կառուցվածքից՝ որոշի՛ր, թե տրված Ա երկրի բնակչությունն ինչպիսի՞ միտում ունի, երիտասա՞րդ է, թե՞ ծերացող: Պատասխանի տողում նշի՛ր «երիտասարդ» կամ «ծերացող»:
 
Չեխիա.jpg
 
Պատասխան՝