Օգտվելով քարտեզից՝ նշի՛ր ռասաների տարածման շրջանները`մոնղոլոիդ ռասայի ներակայացուցիչները հիմնականում տարածված են`
 
 
 
Աշխարհի բնակչության ռասայական կազմը.jpg