Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Մարդկային ռասաներ

Բարդություն հեշտ

1
2. Ռասաներ- տերմիններ

Բարդություն հեշտ

2
3. Համաշխարհային կրոններ- նկարներ

Բարդություն հեշտ

2
4. Աշխարհի ռասայական կազմը -քարտեզ

Բարդություն միջին

3
5. Սեռատարիքային բուրգ

Բարդություն միջին

4
6. Տարազների նկարներ

Բարդություն միջին

4
7. Կրոններ և տաճարներ

Բարդություն բարդ

5
8. Կրոններ և նշաններ

Բարդություն բարդ

5.5
9. Սեռատարիքային բուրգի վերլուծություն

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար