Դիտարկելով տվյալ սեռատարիքային բուրգը՝ նշեք, թե ո՞ր պատասխանն է սխալ:
 
 
Pyramid 2.jpg