Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Բնակչության կազմը Այս բաժնում քննարկվում են աշխարհի բնակչության կազմի, հատկապես ռասայական կազմի վեաբերյալ հարցեր
2. Բնակչության կազմ՝ ազգային, լեզվական Այս բաժնում քննարկվում են բնակչության սեռատարիքային, կրոնական, ազգային, լեզվական կազմի վերաբերյալ տեսական հարցեր
3. Բնակչության սեռատարիքային կազմ Ներկայացվում է բնակչության սեռատարիքային կազմը, բերվում սեռատարիքային բուրգի օրինակներ:
4. Աշխարհի բնակչության կրոնական կազմը Քննարկվում են համաշխարհային կրոնները՝ քրիստոնեությունը, մահմեդականությունը, բուդդայականությունը
5. Պաշտամունքային կառույցներ Ներկայացվում են համաշխարհային կրոններին բնորոշ պաշտամունքային կառույցները

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Մարդկային ռասաներ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Առաջադրանքն ուղղված է մարդկային մեծ ռասաների ներկայացուցիչների ճանաչմանը՝ ըստ լուսանկարների
2. Ռասաներ- տերմիններ 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Առաջադրանքն ուղղված է աշխարհի բնակչության կազմի վերաբերյալ հիմնական հասկացությունների իմացության ստուգմանը
3. Համաշխարհային կրոններ- նկարներ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Առաջադրանքն ուղղված է նկարների միջոցով համաշխարհային կրոնների ճանաչմանը՝ նպատակ ունենալով զարգացնել սաների տեղեկացվածությունը
4. Աշխարհի ռասայական կազմը -քարտեզ 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Առաջադրանքը վերաբերում է մարդկային մեծ ռասաների ներկայացուցիչների տեղաբաշխմանը՝ ներկայացնելով տարբեր աշխարհամասեր, տարածաշրջաններ, երկրներ
5. Սեռատարիքային բուրգ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Առաջադրանքը նպաստում է մաթեմատիկայի և աշխարհագրության միջառարկայական կապերի օգտագործմանը՝ ներկայացնելով զարգացող և զարգացած երկրներին բնորոշ սեռատարիքային բուրգեր
6. Տարազների նկարներ 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Առաջադրանքը վերաբերում է տարբեր ազգերին բնորոշ հագուստներին, ինչի իմացությունը թույլ է տալիս ավելի լավ ըմբռնել աշխարհի բնակչության ազգային կազմի առանձնահատկությունները
7. Կրոններ և տաճարներ 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Առաջադրանքը միտված է համաշխարհային կրոնների վերաբերյալ աշակերտների ունեցած գիտելիքների ստուգմանը՝ ճանաչելով տրված նկարը և համապատասխանեցնելով որևէ կրոնի
8. Կրոններ և նշաններ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5.5Մ. Առաջադրանքն ուղղված է համաշխարհային կրոների, նրանց բնորոշ կառույցների և նշանների իմացությանը
9. Սեռատարիքային բուրգի վերլուծություն 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու սեռատարիքային բուրգը վերլուծելու ունակությունները

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք բնակչության կազմը թեմայից 00:05:00 միջին 9Մ. Վարժանք բնակչության կազմը թեմայից

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք բնակչության կազմը թեմայից 00:30:00 միջին 18Մ. Տնային աշխատանք բնակչության կազմը թեմայից
2. Ստուգողական աշխատանք բնակչության կազմը թեմայից 00:15:00 միջին 24Մ. Ստուգողական աշխատանք բնակչության կազմը թեմայից

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը