Տրված է ՀՀ երկրաբանական առանձնահատկությունների և ավերիչ երկրաշարժերի վերաբերյալ նախադասություն:
 
Ընտրի՛ր ճիշտ տարբերակը՝ այն լրացնելու համար:
 
ՀՀ տարածքն ընկած է Ալպ-Հիմալայանգոտում: