Որոշի՛ր ճիշտ տարբերակը.
 
ՀՀ-ում հայտնաբերված օգտակար հանածոների բազմազանությունը պայմանավորված է.