ՀՀ տարածքի երկրաբանական առանձնահատկությունների և օգտակար հանածոների վերաբերյալ տրված պնդումներից ո՞րն է ճիշտ, ո՞րը՝ սխալ:
  
\(1.\) ՀՀ ժամանակակից ռելիեֆի ձևավորման գործում գլխավոր դերը պատկանել է կալեդոնյան լեռնակազմությանը:
 
 
\(2.\) ՀՀ-ն հանքային ջրերի աղբյուրներով աղքատ է։