Կիրառելով ստորև բերված քարտեզը՝ նշիր ճիշտ պատասխանը:
 
Քարտեզի վրա ո՞ր հանքավայրն է նշված \(6\) թվով.
 
qartezվերջնական.jpg