Վերհիշելով ռեսուրսապահովվածության վերաբերյալ քո գիտելիքները՝ լուծիր առաջադրված խնդիրը:
  
ՀՀ տարածքում հայտնաբերված ոսկու պաշարները գնահատվում են մոտ \(330\) տ: Հաշվել ՀՀ ռեսուրսապահովվածությունը (կգ) ոսկու պաշարներով, եթե տարեկան արտադրությունը դառնա \(10\) տոննա):

Պատասխանը կլորացնել մինչև տասնորդական նիշը:
 
Պատասխան՝ տարի