Բնութագրման հիման վրա լրացրու երկրաբանական ժամանակաշրջանը կամ դարաշրջանը՝ օգտվելով տեսական նյութից:
 
Այս շրջանի փոխակերպային ապարները ՀՀ տարածքում մերկանում են Ծաղկունյաց լեռների, Լոռու և Տավուշի հատվածներում:
 
Պատասխան՝