Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

9Մ.
1. ՀՀ երկրաբանական զարգացումը և օգտակար հանածոները. պնդումների փունջ 2Մ.
2. ՀՀ երկրաբանական քարտեզի իմացություն 6Մ.
3. ՀՀ տարածքի երկրաբանական առանձնահատկությունները և ավերիչ երկրաշարժերը 1Մ.