Տրված է ՀՀ մակերևույթի առանձնահատկության վերաբերյալ նախադասություն:
 
Որոշիր ճիշտ բառը, բառակապակցությունը կամ թիվը:
 
ՀՀ-ում բացակայում են  :