Տրված է միջինարաքսյան գոգավորության մարզի վերաբերյալ նախադասություն:
 
Պարզիր ճիշտ տարբերակը:
 
Արարատյան դաշտում կան \(100-120\) մ հարաբերական բարձրության բլուրները, որոնցից նշանավոր է  բլուրն իր վանքային համալիրով։