Պարզի՛ր ճիշտ տարբերակը.
 
Փոքր Կովկասի հյուսիսային լեռնաշղթաների ներքին շարին են պատկանում միջին բարձրության լեռնաշղթաները։