Հարավային ծալքաբեկորավոր լեռների և միջլեռնային գոգավորությունների մարզի վերաբերյալ նախադասությունը լրացնելու համար գտի՛ր ճիշտ տարբերակը.
 
Ուրծի լեռնաշղթան զուգահեռ՝ հարավ-արևելքում՝ մինչև Զանգեզուրի լեռնաշղթա, ձգվում է ..........: