Ընտրի՛ր ճիշտ տարբերակը:
 
Քարտեզի վրա հռոմեական ո՞ր թվով է նշված հրաբխային լեռնավահանների և սարավանդների մարզը.
 
 
spec.jpg