Լեռան ստորոտին մթնոլորտային ճնշումը 707 մմ սնդիկի սյուն է, իսկ գագաթին` 364 մմ ս.ս.: Որոշել լեռան հարաբերական և բացարձակ բարձրությունները, եթե համարենք, որ ծովի մակարդակին նորմալ մթնոլորտային ճնշում է գրանցվել:
 
Հարաբերական բարձրություն՝
 
Բացարձակ բարձրություն՝