ՀՀ ռելիեֆի վերաբերյալ տրված պնդումներից ո՞րն է ճիշտ, ո՞րը՝ սխալ:
 
\(1.\) ՀՀ տարածքը բաժանում են \(8\) լեռնագրական մարզի:
 
 
\(2.\) Սևանա լճի արևմտյան ափին, միջօրեականի ուղղությամբ, ձգվում է Գեղամա լեռնավահանը։