Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

5Մ.
Հայտնի է, որ պետության վարչական բաժանման սկզբունքները տարբեր երկրներում տարբեր են: Վերլուծական հմտություններ դրսևորելով՝ նշիր ճիշտ պատասխանը.
 
ՀՀ մարզերը ստեղծվել են (պատասխանում գրել միայն համապատասխան տառը՝ Ա, Բ կամ Գ).

Ա. ԽՍՀՄ վերջին տարիներին գործող վարչական շրջանների միավորմամբ
Բ. ԽՍՀՄ վերջին տարիներին գործող վարչական շրջանների բաժանմամբ
Գ. Հայաստանի առաջին հանրապետության ժամանակաշրջանի վարչական բաժանման հիմքի վրա