Հայաստանի սահմանների ձևավորման պատմության վերաբերյալ նախադասության մեջ ավելացրո՛ւ ճիշտ բառը, բառակապակցությունը կամ թիվը:
 
Մինչ \(1918\) թ-ը Ռուսական կայսրության կազմում Անդրկովկասը բաժանված էր \(4\)և մեկ մարզի: